ท่านสามารถนัดเข้าพบ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข แบบส่วนตัว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการโค้ช

1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าพบ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข รับทราบข้อมูลการโค้ชที่ตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณ เพื่อตัดสินใจโค้ชส่วนตัว

2. เจ้าหน้าที่จะโทรกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าพบ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข และการโค้ชแบบส่วนตัว

3. หากท่านต้องการเลื่อนวันเข้าพบ กรุณาโทร แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร.092-361-5346 หรือทาง LINE @mastercoach

Private Coaching

โค้ชจูนกระแสจิตแบบส่วนตัว

โค้ชส่วนตัว

เพราะจิตใต้สำนึกของแต่ละคนไม่เหมือนใครในโลก การโค้ชจึงต้องออกแบบให้เหมาะกับจิตของคุณโดยตรง

อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข ใช้กระแสจิตจูนพลังจักรวาลเชื่อมกับจิตเหนือสำนึก กระตุ้นจิตใต้สำนึกให้ความรู้สึกด้านบวกและวำเร็จอย่างเร็วที่สุด

ทำให้เข้าใจตัวเอง เห็นข้อบกพร่องและศักยภาพที่ซ่อนเร้น และดึงออกมาใช้ประโยชน์กับชีวิตได้เร็วที่สุด

เพิ่มเพื่อน