คอร์สออนไลน์

A list of all our Departments

การเรียนรู้ผ่านระบบคอร์สออนไลน์ เป็นระบบที่ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข

คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนจิตภายใน

ผ่านกระบวนการ Spiritual Jumping (SLP) โดยช่องทาง Online ได้ด้วยตัวคุณเอง

 

ซึ่งระบบ Spiritual Jumping (SLP) เป็นวิชาทางจิตที่ อ.สถิตธรรม เป็นผู้ค้นพบ

โดยระบบนี้ สามารถช่วยพัฒนาชีวิตของผู้คนที่สนใจ ให้ก้าวกระโดดออกจากชีวิตเดิม

ที่วนเวียนอยู่กับความทุกข์ และความทรงจำด้านลบที่ขมขื่น ไม่ประสบความสำเร็จ

เพื่อให้มีโอกาส Jumping ไปสู่ชีวิตใหม่ได้รวดเร็วที่สุด