Blog

จากการโค้ชส่วนตัว และอาจารย์จูนกระแสจิตให้ ทำให้เข้าถึงความรักของพ่อแม่ มนุษย์ทุกคนมีความงดงามอยู่ในหัวใจอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีใครบอกถึงศักยภาพที่เขามีอยู่ ถ้าเป็นเด็กแล้วรู้ก่อนน่าจะดีกว่า เลยมีความรู้สึกว่า ทำยังไงจะให้เด็กควรรับรู้ในสิ่งที่เขาควรรับรู้ ไม่ต้องเป็นปัญหาที่ลงไปในจิตใต้สำนึก หลังจากมาเรียนที่นี่จึงทำให้รู้ว่า ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราคือ จะทำอย่างไรให้ดวงวิญญาณทุก ๆ ดวง โดยเฉพาะเด็ก ๆ  ให้เขาได้รู้ว่า เกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาเพื่อทำอะไร ทำให้เรารู้ถึงคุณค่าของตัวเราเอง และนี่คือสิ่งที่เราตามหาคือ ตามหาจิตวิญญาณของตัวเอง