Blog

เมื่อผ่านกระบวนการจูนจิตเหนือสำนึกแล้ว มันเป็นการ Confirm ว่า จริง ๆ แล้ว เราเป็นคนกล้าหาญโดยนิสัยของเรา ไม่ต้องเอาสิ่งต่าง ๆ มาห่อหุ้ม มันเป็นการดึงส่วนที่อยู่ลึกที่สุดค่ะ เราสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้ได้ด้วยตัวเราเอง

ได้มาเรียนหลักสูตร Jumping Gold ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะค่ะ เปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิต เหมือนกับมันไปจับอารมณ์ได้หมด รัก โลภ โกรธ หลง แล้วเราจะเอาสิ่งที่เรียนมาไปจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเราไม่เคยไปสัมผัสด้านดีของมัน เพราะว่าจริง ๆ แล้ว บางทีมันก็เป็นบทเรียนบ้าง บททดสอบบ้าง แต่เรามัวไปคิดว่านี่คือปัญหา เลยทำให้เราวนอยู่ใน Loop เดิม ๆ วน ซ้ำ ๆ ๆ ในเรื่องเดิม ๆ แต่พอวันนี้ มันมีพลังงานบวกเข้ามา มันเริ่มคิดบวกเป็นโดยจิตไม่ต้องสั่ง ว่าฉันจะต้องคิดบวก ฉันจะต้องเป็นคนดี คือมันเป็นอัตโนมัติ มันไม่มีความทุกข์นั้นอีกเลย