Blog

วันหนึ่งเราได้ค้นพบว่าสิ่งที่เราถนัดที่สุดคือ “งานประจำ” เมื่อ รู้ว่าถนัด เราจึงไม่จำเป็นต้องออกไปหาอาชีพหรืองานอื่น แต่เราทำงานประจำนี้ให้แบบสุด ๆ ฉะนั้นมาเรียนที่นี่ เรายิ่งมีความสุขในการ ทำงานและได้เห็นตัวเราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นได้เดินทางไปหิมาลัยกับอาจารย์ ได้เห็นภาพรวมของชีวิต และใช้ชีวิตที่มีแต่ความสุข ล่าสุดได้รับการเสนองานใหม่ที่มีรายละเอียดตรงกับที่ต้องเหมือนตอนที่ “จูนจิต” กับอาจารย์เลย ภายในระยะเวลาปีเดียว เราเปลี่ยนจนพ่อแม่แปลกใจ เราบอก อะไรเค้าก็เชื่อ เค้าเชื่อมั่นในตัวเรามาก